Nous Vidres per aplicacions especials

A partir d’aquest setembre incorporem 2 tipus de vidre:

1) Vidre de borosilicat
     On utilitzem el borosilicat?
     Noms comercials
2) Vidre de protecció davant Raigs X

Vidre de borosilicat

Vidre de borosilicat (Pyrex), molt resistent a altes temperatures fins a 450ºC de forma continua i xocs tèrmics de 250ºC, completament transparent.

Aquest vidre es molt resistent al aigua, solucions neutres, acides, àcids forts, solucions salines, clor, brom, iode i a materials orgànics.

El vidre de borosilicat està disponible a VidresWeb en gruixos de 0,7 a 15 mm siguen el gruix de 3,3 mm l'estàndard.

On utilitzem el borosilicat?
- En impressores 3D com a base de la impressió perquè dona una qualitat més detallada de la peça a copiar.
- En espiells que hagin d'aguantar altes temperatures.

Noms comercials

també conegut amb els noms comercials de DURAN, Pyrex i Kimax

Vidre de protecció davant Raigs X

Vidre de protecció davant Raigs X, conte un 55% de PbO que dona una excel·lent protecció davant la radiació.

Aquest vidre de protecció davant Raigs X és totalment transparent y no decolora per afecte de la radiació.

Disponible a VidresWeb en 9 mm de gruix.

Material: LX-57B X-ray vidre de protecció contra Raigs X
- LX conté com a mínim un 55% de PbO, ofereix una protecció antiradiació excel·lent i és totalment transparent.
   La superfície està polida, és resistent a la ratllada i no es decolora per efecte de la radiació.
- LX 9mm i LX 7mm són els més utilitzats per a proteccions contra Raigs X.
- LX 15 s'utilitzen per a una protecció superior, per exemple en tractaments anti-cancerígens.
- Resisteix una exposició perllongada a temperatures de fins a 450ºC així com xocs tèrmics de fins a 250ºC.
- Molt resistent a l'aigua, a solucions neutres o àcides, a àcids forts, solucions salines, clor, bromur, iode i materials orgànics.

Si necessiteu alguna informació addicional, no dubteu a consultar-nos a info@vidresweb.com

Share this post

Related products

Vidre BoroSicilat (Pyrex)

Producte