Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar Vidres web S.L, Carrer De la Rosella n ° 38, 08415 Bigues, Espanya; telèfon 937.494.054 i adreça de correu electrònic info@vidresweb.com la seva decisió de desistir de l'contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic]. Es pot utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els béns o VidresWeb SL, Carrer De la Rosella n ° 38, 08415 Bigues, Espanya, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Excepcions a el dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a (Aplicable a la majoria de productes de VidresWeb):

- El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l'consumidor i usuari o clarament personalitzats.

Formulari de desistiment (Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de l'contracte)

- A l'atenció de Vidres web S.L., Carrer Rosella n ° 38, 08415 Bigues, Espanya; telèfon 937.494.054 i adreça de correu electrònic info@vidresweb.com

- Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo del meu / desistim del nostre (*) contracte de venda de el següent bé / prestació de el següent servei (*)

- Comanda el / rebut el (*) - Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

- Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.

Informació addicional

  • Si el vidre arriba trencat a casa seva l’hi reposarem amb la menor brevetat possible sense cost per al client.
  • Si les mides del vidre no són les que va demanar l’hi enviarem un vidre nou amb les mides correctes sense cost per al client.
  • En tots els altres casos no s'accepten devolucions, ja que el vidre s'ha fabricat a mida exclusivament per al client. (Excepcions a el dret de desistiment)