Les dades dels usuaris i clients són tractats amb la màxima confidencialitat, i s'empren únicament per fer efectives les transaccions comercials amb VidresWeb.

D'acord amb l'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a de l'RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a això per a l'enviament de comunicacions comercials d'acord a l'esmentat consentiment.

Vostè pot donar-se de baixa de la butlleta en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte info@vidresweb.com o fent clic al link previst per a això en l'e-mail amb aquesta comunicació comercial.

Després de donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usats, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document.