Construeix la teva propia mampara pel bany

VIDRES PER MAMPARES DE BANY
Vidres i accessoris recomanats per utilitzar com a mampares de dutxa, tant si és per una mampara 100% de vidre, com si el vidre està subjectat per unes U d'acer inoxidable.

Els vidres a utilitzar per mampares de dutxa / bany, Vidres Web recomana 2 tipus, depenent de com els vulgui subjectar:

    • Vidres trempats, aquests vidres es poden subjectar amb ferratges i es poden fer portes corredisses o portes batents, són lleugers i moderns. Les portes batents porten 2 osques per a les 2 frontisses i un forat per al pom, i les portes corredisses porten 2 forats per les ferramentes, de manera que el Vidre Trempat és ideal per a aquest tipus d'aplicació.
      Fan falta 2 frontisses per al Vidre Tremat en banys:
      Per gruix de Vidre Trempat de 6 mm
      Frontissa per a bany d'acer inoxidable referència 01922.10PB
      Per gruix de Vidre Temperat de 8 i 10 mm
      Frontissa per a bany d'acer inoxidable referència 01922PB
      Pom per a porta de mampara de vidre trempat
      Pom metall mestral doble per a vidre de 6 a 12 mm referència 42901pb
      
    • Vidres laminats, aquests vidres s'han de subjectar amb U d'acer inoxidable, solen ser per a vidres fixos.
      O de inox per vidres fixos
      O inoxidable de 15x15x15
      
      Per vidres de diferent gruix, consultar a info@vidresweb.com

A la botiga Vidres Web, pots comprar online el vidre trempat i totes les ferratges necessaris. Les ferratges recomanats per a banys són els que estan fets d'acer inoxidable, ja que aguanten millor la humitat.

Si vol alguna combinació que no troba a la web, consultar a info@vidresweb.com

També pots comprar els vidres tallats a mida més adients, ja siguin vidres laminats, vidres monolítics, i els vidres trempats, per a col·locar en el seva mampara a la mida que necessiti.

Share this post

Related products

Frontissa Bany Inox Vidre 6 mm Ref. 01922.10PB

Producte

Frontissa Bany Inox Vidre 8/10 mm Ref. 01922PB

Producte

Pom doble diàmetre 35 mm Vidre de 6 a 12 mm Ref.4290.1PB

Producte

U Inox 15x15x15 per vidre de 12 mm Ref.01939.2E

Producte

Vidre Laminat

Producte

Vidre Trempat

Producte