Baranes de Vidre

El vidre recomanat per Baranes de Vidre, seria un Vidre laminat 5 + 5 mm trasnparent o un Vidre Laminat 5 + 5 mm mat, i en cas de trobar-se en grans altures o llocs molt transitats de persones recomanem un Vidre Laminat 5 + 5 mm i Trempat, enviens la teva consulta a info@vidresweb.com

Per fixar els vidres per fer la barana de vidre es poden utilitzar peus amb platina amb pinça incorporada, aptes per a vidres laminats, una altra opció és utilitzar una U d'acer inoxidable.

En baranes amb vidre "a l'aire" sense suports verticals s'ha de posar vidres laminats i més trempats.

Vidre laminat: Consisteix en la unió de diverses làmines de vidre mitjançant una pel·lícula intermèdia realitzada amb butiral de polivinil (PVB), etil-vinil-acetat (EVA) i amb resines activades per llum ultraviolada o simplement per la barreja dels seus ingredients. Butiral / PVB: Polímer de gran adherència i durabilitat. Tots els materials de construcció han de complir normes de seguretat.

ALÇADA DE LA BARANA

En aquest cas el document bàsic és el DB-SUA en el seu apartat 3.2.1.1 especifica que si l'altura, des de la base de suport sobre el forjat, és menor de 6 metres l'altura haurà de ser de 0,9 m, mentre que si és major de 6 metres l'altura de barana haurà de ser de 1.1 m. L'alçada es mesurarà verticalment des de terra, i en el cas d'escales, des de la línia d'inclinació definida pels vèrtexs dels esglaons fins al límit superior de la barana de vidre.

Per a zones de piscina

L'alçada serà de 1.2 m i se li exigeix ​​una càrrega de 0,5 kN / m a 1.2m. A més d'això, utilitzar sistemes de fixació d'alumini amb anoditzats profunds,> 20 micres, falques i gomes imputrescibles, inoxidables i que no augmentin de volum, a si com la utilització de cargols d'acer inoxidable A4, sembla coherent amb l'ambient en el que es va a trobar instal·lada.

No oblidar que les baranes fixades amb U d'inox generen una barrera física per la seva unió a terra, això pot generar una "peixera" en cas de pluja extrema. Per això convé deixar previst algun sistema de desguàs.

Estem parlant d'un sistema de seguretat molt atractiu, tant per arquitectes com a usuaris, per l'amplitud que genera en els espais on s'instal·la, però d'altra banda, hi ha un gran desconeixement sobre que vidres utilitzar.

Share this post

Related products

PEU AMB PLETINA (foradada) AMB PINÇA INCLOSA

Producte

U Inox 25x15x25 per vidre de 12 mm Ref.01939.3E

Producte

Vidre Laminat

Producte