Videos

Videos interessants sobre vidres i els seus accesoris

Aquí teniu un vídeo de com fer una taula de centre mitjançant un rodet de cable vell.
Videos de com fer una taula de centre amb palets vells amb un vidre protector.